Οδηγίες συντήρησης για σίτες

Οι σίτες είναι πλέον απαραίτητες για το χώρο μας (για το σπίτι, το γραφείο, το εξοχικό). Με σκοπό να αποτρέπουν την είσοδο ενοχλητικών εντόμων, όπως κουνούπια και μύγες, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπουν τον ελαφρύ αερισμό του χώρου.


Συμβουλές – Οδηγίες

Η διάρκεια ζωής τους όμως εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, παρακάτω σας παραθέτουμε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις σίτες σας:

  • Να αποφεύγετε τον απότομο χειρίσμο τις σίτας.
  • Να διατηρείτε καθαρούς τους οδηγούς, από σκόνη ή ξένα σώματα (όπως φύλλα ξερά), καθαρίζοντάς τους με νερό.
  • Όταν δεν χρησιμοποιούνται οι σίτες, προτείνεται να παραμένουν μαζεμένες. Οι σίτες δεν πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες ανεμοπίεσης. Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα πρέπει η σίτα να διπλώνεται, για να αποφεύγεται η καταπόνησή της. Αν η σίτα λειτουργήσει υπό ανεμοπίεση, θα έχει ως αποτέλεσμα να τυλίξει με λάθος τρόπο το πανί και αυτό θα επηρεάσει την σωστή λειτουργία της.
  • Για να καθαρίσετε το πανί της σίτας από τη σκόνη, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα με απαλές κινήσεις.
  • Οι σίτες ΔΕΝ σαπίζουν. Ενδείκνυται όμως να μην αφήνετε το νερό να παραμένει, μετά τον καθαρισμό στους οδηγούς.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι σίτες πιέτα και οι σίτες πλισέ θα πρέπει να καθαρίζονται με σκέτο νερό (πλένεται τόσο η καδένα όσο και το πανί της σίτας), χωρίς προϊόντα καθαρισμού (λιπαντικά). Ο καθαρισμός να γίνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση σκουπιδιών από τον αέρα καθώς και ανεπιθύμητης σκόνης, που συχνά δημιουργούν πρόβλημα στην καλή λειτουργία της σίτας.
  • Αποφύγετε τη χρήση λαδιού, γράσο, λιπαντικά και διαλύτες. Η λίπανση των μηχανισμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με σπρέι σιλικόνης. Συνίσταται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες, για να αποφεύγεται η εμπλοκή του μηχανισμού.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τις σίτες σας, επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη συντήρηση και επισκευή για τις σίτες σας.


Ακολουθήστε τις παραπάνω συμβουλές και οδηγίες, ώστε οι σίτες σας να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση

Item added to cart.
0 items - 0.00