Κουφώματα με ενεργειακούς υαλοπίνακες

Μία από τις βασικότερες αιτίες κατασκευής κουφωμάτων είναι και η εξοικονόμηση ενέργειας, στο χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν. Γι αυτό η εταιρεία «Αφοι ΤΣΟΚΑΝΗ» διαθέτει κουφώματα τα οποία είναι συμβατά με τα αυστηρότερα πρότυπα.

Τα οποία πρότυπα υπαγορεύουν ελάχιστες προκαθορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις, προσφέροντας, οικονομία, ηχομόνωση, θερμομόνωση και περιβαλλοντική προστασία.


Ενεργειακοί υαλοπίνακες

Σε ένα κούφωμα, μπαλκονόπορτα ή παράθυρο, τη μεγαλύτερη επιφάνεια καταλαμβάνει ο υαλοπίνακας. Με αποτέλεσμα η επιλογή του να χρήζει μεγάλης προσοχής και σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, ολοκληρώνοντας ένα σπίτι, μετά από την επιλογή κουφωμάτων, το επόμενο βήμα είναι και η επιλογή κατάλληλου υαλοπίνακα. Ο οποίος θα ολοκληρώσει το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα.

  • Πώς όμως λειτουργούν οι ενεργειακοί υαλοπίνακες;

Έχουν την ιδιότητα να δυσχεραίνουν την εκπομπή θερμότητας, από τη θερμότερη προς την ψυχρότερη πλευρά (Low-E).

Η ιδιότητα αυτή των ενεργειακών υαλοπινάκων εξασφαλίζει τη διατήρηση της θερμότητας μέσα στο σπίτι το χειμώνα και την αποφυγή της ζέστης από το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Εξασφαλίζοντας άνετη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας. Με λιγότερη θέρμανση το χειμώνα και μειωμένη χρήση κλιματιστικού για ψύχρανση του χώρου το καλοκαίρι.

  • Τι επιτυγχάνουν οι ενεργειακοί υαλοπίνακες;

Με την τοποθέτησή τους, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες μειώνουν το ποσοστό του ηλιακού φωτός που τους διαπερνά και μπαίνει στον χώρο, φτάνοντας στο ιδανικό 71%. Ως προς τη θερμότητα του φωτός, αυτό το ποσοστό κατεβαίνει ακόμη περισσότερο στο μόλις 40%. Κάτι που υποδεικνύει και ο αντίστοιχος δείκτης Solar Factor, o οποίος βρίσκεται στο 0,44.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον U-Value δείκτη, ο οποίος δηλώνει την ποσότητα της θερμότητας που διαπερνά τους υαλοπίνακες ενός κουφώματος και χάνεται. Το σύστημα ενεργειακών υαλοπινάκων solar more επιτυγχάνει συντελεστή Ug 1,1 και 0,6 W/(m2K) με την προσθήκη αερίου Argon, στη διπλή και την τριπλή υάλωση αντίστοιχα.


Διαβάστε εδώ: τι είναι οι ενεργειακοί υαλοπίνακες


Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας για περισσότερες πληροφορίες

Item added to cart.
0 items - 0.00